top of page

Aplikacja HP MASS

012.jpg

Pompy ciepła firmy ZEO mogą być sterowane zdalnie w pełnym zakresie, za pomocą autorskiej, bezpłatnej aplikacji HPMASS. Intuicyjne menu pozwala
w prosty sposób zarządzać ogrzewaniem w dowolnych okolicznościach i czasie. Do obsługi pompy ciepła z dowolnego miejsca na świecie wystarczy smartfon, tablet czy komputer przy wykorzystaniu dodatkowego modułu LTE, w ten sposób można sterować ciepłem we wszystkich pomieszczeniach
i ogrzać wodę do żądanej temperatury na ustaloną godzinę.
Aplikacja HPMASS gwarantuje komfortową obsługę pomp ciepła serii Satellite i VCP. Dzięki niej można wykorzystać pełen potencjał możliwości urządzeń firmy ZEO. Firma oferuje 
3 poziomy obsługi dla Użytkownika oraz dodatkowy tryb serwisowy. Do każdego z poziomów można się zalogować poprzez wprowadzenie przypisanego hasła. Dla bezpieczeństwa użytkowników oraz łatwego diagnozowania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy pompy, każde logowanie i wszystkie zmiany nastaw są rejestrowane.
Zarządzanie pompą ciepła jest wygodne i proste, użytkownik możne dostosować temperaturę pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej do indywidualnych potrzeb w dowolnym momencie.
Firma ZEO oferuje pomoc w obsłudze i zdalne wsparcie techniczne przy stałym łączu Wi-Fi.

bottom of page